کانون فرهنگی هنری بشارت


متوسط امتیاز

5 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1502021492020501

مسجد: امام خمینی (ره)-مصلی

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده