کانون فرهنگی هنری عشاق الحسین(ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

29

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1503061496010801

مسجد: امام حسین(ع)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: خرم آباد

روستا: -

تلفن: 663331242

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی