کانون فرهنگی هنری وصال


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

3

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1502021492009301

مسجد: حضرت قائم(عج)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: بروجرد

روستا: -

تلفن: 6642501816

فکس: 6642501816

رایانامه: vesal.mag@gmail.com

وب: http://vesal-kanoon.blogfa.com

وضعیت: در انتظار تایید نهایی