کانون فرهنگی هنری شهدای انقلاب


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

40

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1509021493008501

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

استان: لرستان

شهرستان: سلسله

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: دوآب

روستا: -

تلفن: 6625220460

فکس: 0

رایانامه: mohammadtaghivalipoor@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی