کانون فرهنگی هنری شهید بهشتی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

140

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1501031489002701

مسجد: حسینیه شهید فریدنی

استان: لرستان

شهرستان: اليگودرز

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: اليگودرز

روستا: -

تلفن: 6643335060

فکس: 2231006

رایانامه: behnamkaviyani986@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی