کانون فرهنگی هنری بقیع


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

9

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1507021488002501

مسجد: امام حسن مجتبی(ع)

استان: لرستان

شهرستان: ازنا

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: ازنا

روستا: -

تلفن: 664342771

فکس: 6643427712

رایانامه: hamidjadidi1372@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی